1. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 3 a 18 rokiem życia jak i osoby dorosłe będące członkami Klubu KZKG RP. Dzieci i młodzież wycieczki górskie mogą odbywać tylko pod opieką osób dorosłych.
2. Za szczyt zdobyty uważamy taki, na którego wierzchołku lub w niedalekiej jego odległości przemieszczaliśmy się przy pomocy siły własnych mięśni. Dopuszczalne formy to marsz, bieg, jazda na rowerze, jazda na nartach i jazda konna.
3. Zdobywanie odznak górskich KZKG RP nie jest obwarowane żadnymi kryteriami czasowymi ani ilościowymi. Odznaki weryfikujemy i wykupujemy stopień po stopniu w kolejności w jakiej została zaprojektowana dana korona. Nie ma absolutnie możliwości weryfikacji tylko najwyższych stopni. Od tej zasady niema żadnego odstępstwa. Czyli zdobywacie korony jakie chcecie , kiedy chcecie i w liościach jakie chcecie.

4. Honorujemy i zaliczamy wszystkie szczyty zdobyte przed faktem przystąpienia do Klubu. Dla klubu ważny jest fakt zdobycia szczytu a nie data kiedy to miało miejsce. Rubryka data w książeczkach stworzona jest tylko dla was. Klubu jako weryfikatora przy przyjętych zasadach data nie interesuje. Nie jest to rubryka obowiązkowa do wypełnienia.
5. Wykaz Koron KZKG RP.

Nazwa korony Symbol
korony
Ilość szczytów Ilość stopni Popularna Brązowa Srebrna Złota
Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich KNSGP 50 4 5 20 35 50
Dziecięca Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich D-KNSGP 10 1        
Młodzieżowa Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich M-KNSGP 20 1        
Duża Korona Najwybitniejszych
Szczytów Gór Polskich
DKNSGP 80 3    30 55 80
               
Korona Najwybitniejszych Szczytów Karpat Polskich KNSKP 50 4 5 20 35 50
Korona Najwybitniejszych Szczytów Sudetów Polskich KNSSP 30 4 3 10 20 30
               
Korona Beskidu Makowskiego KBMK 10 3 1   5 10
Korona Beskidu Małego KBMŁ 20 4 1 5 10 20
Zdobywca Korony Beskidu Niskiego ZKBN 20 4 1 5 10 20
Zdobywca Korony Beskidu Sądeckiego ZKBS 20 4 1 5 10 20
Korona Beskidu Śląskiego KBŚ 30 4 1 10 20 30
Korona Beskidu Wyspowego KBW 20 4 1 5 10 20
Korona Beskidu Żywieckiego KBŻ 35 4 1 10 25 35
Korona Bieszczad KB 30 4 1 10 20 30
Korona Gorców KG 15 4 1 5 10 15
Korona Gór Sanocko - Turczańskich KGS-T 10 3 1   5 10
Korona Pienin KP 10 3 1   5 10
Zdobywca Korony Polskich Tatr ZKPT 35 4 1 10 20 30
               
Korona Świętokrzyska 15 4 1 5 10 15
               
Korona Gór Bardzkich KGBA 10 3 1   5 10
Korona Gór Bialskich KGBI 5 2 1     5
Korona Gór Bystrzyckich KGBY 10 3 1   5 10
Korona Gór Izerskich KGI 15 4 1 5 10 15
Korona Gór Kaczawskich KGKC 10 3 1   5 10
Korona Gór Kamiennych KGKM 20 4 1 5 10 20
Korona Gór Opawskich KGOP 10 3 1   5 10
Korona Gór Orlickich KGOR 5 2 1     5
Korona Gór Sowich KGSO 15 4 1 5 10 15
Korona Gór Stołowych KGST 10 3 1   5 10
Korona Gór Wałbrzyskich KGW 10 3 1   5 10
Korona Gór Złotych KGZ 10 3 1   5 10
Korona Karkonoszy KK 20 4 1 5 10 20
Korona Masywu Ślęży KMŚL 5 2 1     5
Korona Masywu Śnieżnika KMŚN 10 3 1   5 10
Korona Rudaw Janowickich KRJ 10 3 1   5 10
               
Tysięczniki Polskich Gór TPG            
Sudeckie Tysięczniki ST            
Karpackie Tysięczniki KT            
               
Korona Najwybitniejszych Szczytów Słowacji KNSS            
Korona Najwybitniejszych Szczytów Czech KNSC            
Zdobywca Koron Górskich Trzech Narodów klubu KZKG RP 3 N            


6.  Klub dopuszcza do weryfikacji wszelkiego rodzaju materiały weryfikacyjne. Pieczątki zebrane na szlaku. Mogą to być scany lub ksero legitymacji lub ksiażeczek świadczących o zdobyciu odznak u innych wydawców typu  GOT PTTK lub PTT, KGP dotyczy to dokładnie wszystkich bez wyjątku. To bardzo upraszcza wam zebranie materiałów weryfikacyjnych . Zamiast pisać potwierdzenie książeczka KGP str nr... wystarczy że napiszecie zdobywca KGP nr ... Uwaga  bardzo prosimy aby nie nadsyłać nam oryginałów ksiązeczek innych wydawców. Na poczcie może coś zginąć i tego nie da się już odtworzyć. Mogą to być prywatne kroniki, zdjęcia ze szczytów, zapisy przebytych tras endomondo. Bilet zakupione przy wejściu na teren Parku Narodowego. Spory problem stanowią góry nie posiadające żadnej tabliczki z nazwą szczytu . Nie obawiajcie się. te szczyty są zazwyczaj szczytami przejściowymi i tutaj sama logika szlaku wskazuje, że na danym szczycie musieliscie być. Formalnie szczyty nie posiadające żadnych oznakowań nie podlegaja obowiązkowi dostarczenia materiału weryfikacyjnego. Temat bardzo ważny. dotyczący osób które po górach chodzą dużo i od dawna. Lata wstecz nie wiedzieliście, że kiedyś ktoś będzie wymagał od was materiału weryfikacyjnego. Nie przejmujcie się tym . Klub działa na zasadzie zaufania. Byłeś na szczycie super weryfikator ci go zaliczy w poczet zdobytych. 
Zdjęcia prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zdjęcia podpisujemy: Pasmo górskie i nazwa szczytu.

7.  Zasady przyjęte przy weryfikacji:

A. Każda weryfikacja zaczyna się od konieczności wysłania odpowiednio wypisanych klubowych książeczek weryfikacyjnych w oryginale, Pocztą Polską do klubu. Wysłanie e-maila czy przelewu nie powoduje faktu rozpoczęcia procedury weryfikacyjnej.
B.Osoba wysyłająca materiały do weryfikacji proszona jest o określenie jakie odznaki i jakie stopnie mamy weryfikować. Przy określaniu odznak najprościej stosować symbole odznak podane w tabeli z pkt  4 – Wykaz Koron KZKG RP. Najbardzie pomocne dla weryfikatora jest przekazanie takiej listy w wersji papierowej przesłanej wraz z mareriałami weryfikacyjnymi. I o taką wersję prosimy. Proszę nie przepisujcie książeczek w e-mailach. Po to są stworzine rubryki do każdej korony aby było wam łatwiej i wygodniej. 
C.Prosimy aby książeczki weryfikacyjne były wypełniane według zamieszczonych  poniżej  wzorów .
D.Po weryfikacji uczestnik otrzyma informację dotyczącą stanu weryfikacji. Czyli jakie odznaki i w jakich stopniach zostały zweryfikowana / e-mail, sms, najczęściej telelefon – jedna z tych form /.   
E. Jednocześnie  osoba zlecająca weryfikację  otrzyma informacje na temat wysokości wymaganej opłaty za zweryfikowane odznaki i przesyłkę pocztową. Wysokość opłaty będzie zawsze zgodna z cennikiem zamieszczonym na  stronie www.koronygor.pl. Rubryka Nagrody. 
F.Po dokonaniu przelewu  i  zarejestrowaniu wpłaty  na koncie klubu, odeślemy dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami.
8. Klub zastrzega sobie prawo realizacji zleceń od 2 do 8 tygodni. Te dłuższe okresy oczekiwania moga być powodowane chorobą weryfikatora , czasowymi brakami akcesoriów  w magazynach. Prosimy wtedy o cierpliwość i wyrozumiałość. 


WZORY PRZYDATNE PRZY UZUPEŁNIANIU KSIĄŻECZKI WERYFIKACYJNEJ


Wariant weryfikacji książeczką potwierdzeń klubu  KZKG RP

m.n.p.m. data potwierdzenie weryfikacja
1602 2015.05.01 KS. NR 1 str. 17  
1725      
1557 2015.07.12 KS. NR 1 str. 21  
1425 2017.04.03 KS. NR 2 str. 15  
 
Szczyt m.n.
p.m.
data potwierdzenie weryf.
Lubomir 904 2015
06.11
KS. NR 1 str. 19  
Łysina 891 2015
06.11
KS. NR 1 str. 19  
Koskowa Góra 867      
Zembalowa 859 2018
08.14
KS. NR 2 str. 33  


Wariant  na potwierdzenia zdobyczy innymi materiałami weryfikacyjnymi. 

m.n.p.m. data potwierdzenie weryfikacja
1602 2009.08.07 GOT PTTK 1 str. 18  
1725 2011.07.06 PRYWATNA KRONIKA str. 14  
1557 2009.05.12 GOT PTT str. 21  
1425 2021. 05.03 Ślad GPS  
 
Szczyt m.n.
p.m.
data potwierdzenie weryf.
Lubomir 904 2013
09.07
KGP nr 568  
Łysina 891      
Koskowa Góra 867 2014
08.05
ZDJĘCIA E-MAIL
z 2015.06.03
 
Zembalowa 859 2007
03.02
ZDJĘCIA E-MAIL
z 2017.08.01
 

 

Polityka prywatności i plików cookies

Zapoznaj się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies na stronie internetowej https://www.koronygor.pl zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 (RODO).

§1. Definicje

 1. Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć.

Administrator – Mirosław Surmacz
Strona – Strona internetowa działająca na platformie Joomla, pod adresem https://www.koronygor.pl
Użytkownik – każdy podmiot korzystający (czytający, przeglądający, komentujący, itp.) ze Strony
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Strona szanuje prywatność użytkowników. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Stroną.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony jest Mirosław Surmacz; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
 3. Administrator dba o to, aby dane osobowe, były odpowiednio chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych i niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 5. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do dostosowania do aktualnych przepisów niniejszej polityki prywatności. Dotyczy to przede wszystkim rozporządzenia RODO.
 6. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego oświadcza, że podejmuje starania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników.

§3. Dane osobowe i sposób ich przetwarzania

 1. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do klubu KZKG RP.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili Użytkownik może sprostować dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 3. Użytkownik kontaktując się z Administratorem Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje mu swój adres e-mail będący adresem nadawcy wiadomości. W jej treści Użytkownik zawrzeć może również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, by nawiązać kontakt. W tym przypadku podane dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach kontaktowych z Użytkownikiem Strony. Podstawą ich przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli  zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Użytkownikowi przysługuje prawo  do domagania się przedstawienia historii korespondencji, która podlegała archiwizacji, domagania się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony
 4. Administrator gwarantuje poufność danych osobowych oraz nie udostępnia ich osobom trzecim w celach marketingowych ani w innych celach.
 5. Dane osobowe chronione są ze szczególną starannością przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
 6. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Użytkownicy, ilość odsłon Strony, liczba wizyt.
 7. Użytkownikowi przysługują poniższe uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§4. Obowiązki Użytkownika Strony i wyłączenie odpowiedzialności Administratora

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie z prawem, szanując dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Wszystkie treści opublikowane przez Administratora na Stronie chronione są prawem autorskim i są własnością Administratora (zarówno treści jak i zdjęcia). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Administratorowi, będące konsekwencją wykorzystania zawartości Strony bez uprzedniej zgody Administratora.
 3. Wykorzystanie jakichkolwiek treści zamieszczonych na Stronie bez zgody Administratora jest naruszeniem prawa autorskiego i podlega karze zgodnie z przepisami dot. ochrony własności intelektualnej.

§5. Pliki cookies

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Po otwarciu strony głównej na dole Strony pojawia się informacja o ich wykorzystywaniu, która wymaga zaakceptowania. Brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.  Pliki cookies, które zbierane są na Stronie to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, Pixel Facebooka, cookies Disqusa, cookies YouTube (filmy na Stronie), cookies wtyczki społecznościowej.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie etc.), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (są to cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (są to cookies podmiotów trzecich). Niektóre cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na  urządzeniu końcowym Użytkownika, umożliwiając rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnym wejściu na Stronę (tzw. trwałe cookies).
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz aby zapewnić  prawidłowe działanie Strony.
 4. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.  Korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być wówczas utrudnione.
 5.  Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Pliki cookies stosowane na Stronie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.
 7. Pliki cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

§6.  Inne technologie śledzące

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzeci. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje poniższe technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • statystyki  fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/kzkgrp/)  w oparciu o politykę prywatności Facebooka.
 • filmy z serwisu YouTube – wyświetlając taki film, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC, które dotyczą usługi YouTube.
 • kontakt e-mailowy – szczegółowo został opisany w §3 pkt. 3 niniejszej polityki prywatności
 • Facebook Pixel – narzędzie marketingowe w ramach serwisu Facebook, w ramach którego Administrator kieruje do Użytkownika określone reklamy na profilu Facebook w ramach własnego interesu marketingowego, polegającego na promocji Strony i jej zawartości. Zbierane informacje w ramach tego narzędzia są anonimowe i nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkowników. Administrator ma jedynie świadomość jakie Użytkownik podjął działania na jego Stronie. Facebook w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu, może łączyć niniejsze informacje z innymi zebranymi podczas korzystania przez Użytkownika z tego serwisu. Jest to działanie niezależne od Administratora. Więcej informacji znaleźć można w polityce prywatności Facebooka: polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

§7. Logi serwera

 1. Korzy­sta­nie ze Stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest Stro­na.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając ze Strony lub wysyłając wiadomość e-mail do Administratora Strony i podejmując inne nie wymienione działania na Stronie akceptuje jednocześnie niniejszą politykę prywatności. Administrator zaznacza, że powyższe działania jak i podanie danych osobowych poprzez formularz zgłoszeniowy jest dobrowolne lecz niezbędne do przystąpienia do klubu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.